ಐಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್

ಫಿಲಿಫಾಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಒನ್-ಸ್ಟಾಪ್ ಪಿಸಿಬಿ ತಯಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಐಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ತಂಡವು ಗ್ರಾಹಕರ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಐಸಿಯನ್ನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಬಹುದು.

ಗ್ರಾಹಕರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಡುವ ಮಾಹಿತಿ, ಬರೆಯುವ ಸೂಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸುಡುವ ಉಪಕರಣ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಾರೆ.

ನಾವು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸುಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆಫ್‌ಲೈನ್ ಬರೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತೇವೆ.

5